Boekhouding

U verzorgt uw boekhouding in TravelNote. Zoals verwerken van:

[/vc_row]
  • verkoopfacturen
  • aankoopfacturen (zowel reis- als niet reis gerelateerde aankoopfacturen)
  • e-invoices (BTN, Waverunner)
  • bankuittreksel (handmatig of via Coda)
  • kassabeheer en afsluiting
  • SEPA domiciliatie
  • diverse dagboeken
  • kostenplaatsen

Voor een volledig inzicht in uw boekhoudkundige en financiële situatie voor o.a. de aangifte van uw BTW, alsmede het opstellen van proef- en saldibalansen, winst- en verliesrekeningen en het uitvoeren van uw jaarafsluiting zijn er een tweetal opties mogelijk,

  1. U breidt TravelNote uit met ons eigen boekhoudmodule, TravelBook
  2. U koppelt TravelNote aan een extern boekhoudpakket van derden
[/vc_row]

TravelBook

TravelNote kunt u uitbreiden met ons eigen boekhoudprogramma, TravelBook.
Hiermee heeft u het grote voordeel dat u maar één softwarepakket hoeft te gebruiken voor al uw werkzaamheden en dus ook maar één aanspreekpunt voor al uw vragen.

TravelBook biedt u een complete oplossing aan van BTW-aangifte tot jaarafsluiting, uitgebreide rapporten en gedetailleerde overzichten van uw financiële situatie.

[/vc_row]

Extern boekhoudpakket

TravelNote heeft diverse koppelingen naar externe boekhoudpakketten geschreven, waarbij de gegevens die in TravelNote ingevoerd en aanwezig zijn worden doorgestuurd naar de desbetreffende boekhoudpakketten. Afhankelijk van het gebruikte/gekozen boekhoudpakket komen er van onze zijde nog extra (configuratie/opstart) kosten.

De mogelijke boekhoudpakketten waarmee TravelNote een koppeling heeft zijn,

U dient zelf een overeenkomst af te sluiten met de leverancier van deze software.

Indien uw specifieke boekhoudpakket hierboven niet staat vermeld, dan is het mogelijk dat wij dit alsnog voor u kunnen realiseren. Deze werkzaamheden vallen onder het maatwerk. Deze koppeling wordt altijd met u in overleg gebouwd en gerealiseerd, en afhankelijk van de complexiteit kan dit meer of minder dan twee weken ontwikkeling kosten.